fbpx

Avís legal

AVÍS LEGAL

El lloc web www.femcadena.com és propietat de FEM CADENA, S.L.
Les dades d’identificació del titular del lloc web són les següents:
FEM CADENA, S.L.
Av. Barcelona, 12
25300 Tàrrega
info@femcadena.com


Acceptació
L’accés a aquest web implica l’acceptació d’aquest avís legal per part dels usuaris.

Ús del lloc web
L’usuari es compromet a utilitzar el web i els seus continguts de conformitat amb el que estableix la normativa aplicable i aquest avís legal.
L’usuari també es compromet a no utilitzar el web amb finalitats o efectes il·lícits o contraris al contingut del present avís legal o que puguin danyar o inutilitzar el web o els seus serveis o impedir-ne un a normal utilització per altres usuaris.

 

Propietat Industrial i Intel·lectual
El propietari del lloc web és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial d’aquest lloc web i de tots els elements que l’integren (inclosos, a títol no limitatiu, els textos, fotografies, etc.).
L’ús del web per part de l’usuari no suposa la cessió de cap dret de propietat intel·lectual i/o industrial sobre el web i els continguts.
L’usuari reconeix que la reproducció, còpia, distribució, comercialització, transformació, reutilització, comunicació pública i en general, qualsevol altra forma d’explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts del lloc web, sense autorització expressa i per escrit del titular del lloc web, constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial.


Responsabilitat
L’usuari és l’únic responsable de l’ús que pugui fer de qualsevol informació continguda al web.
El titular del lloc web no es responsabilitza dels danys o perjudicis que es puguin derivar de l’accés o ús de la informació continguda al web, incloent els produïts en els sistemes informàtics o els provocats per la introducció de virus o atacs informàtics.
Tampoc no serà responsable dels danys que puguin patir els usuaris per un ús inadequat del web, ni de les caigudes, interrupcions, absència o defecte en les comunicacions i/o Internet.
El titular del web queda facultat per suspendre temporalment, i sense previ avís, l’accessibilitat al web, per a realitzar tasques de manteniment, actualització o millora del web.

Protecció de dades
Per accedir a la Política de Privacitat del titular del lloc web, accediu a aquest enllaç.

Jurisdicció
En el supòsit que sorgeixi qualsevol conflicte o discrepància en la interpretació o aplicació de l’Avís Legal, els Jutjats i Tribunals que, si s’escau, coneixeran l’assumpte seran els que prevegi la normativa legal aplicable.